Tuyển sinh chương trình luyện thi IELTS tại Kevin Education

Nhắc đến các kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng anh như TOEIC hay TOEFL thì không thể nhắc đến chương trình thi IELTS. IELTS là 1 kỳ thi tiếng anh nhằm đánh giá khả năng tiếng anh như nói, viết, nghe, đọc….của những người mà ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng anh.

Hỏi tư vấn viên