Bạn Đào Linh Chi

Bạn Đào Linh Chi

“Du học Hàn Quốc là ước mơ từ hồi cấp 2 của em. Trường hợp của em khá đặc biệt nên rất khó xin Visa. Em đã phải đi rất nhiều trung tâm nhưng vẫn thất bại. Cuối cùng, nhờ có Kevin Education mà em đã có thể sang Hàn Quốc học tập và làm việc theo đúng ước mơ của mình. Cảm ơn các anh chị phòng Hồ sơ của Kevin Education đã hết mình giúp đỡ em trong thời gian đó.”