Bạn Nguyễn Văn Thắng

Bạn Nguyễn Văn Thắng

“Em chọn Kevin Education vì sự nhiệt tình của các tư vấn viên tại đây. Khoảng thời gian học tiếng tại Việt Nam có lẽ là lúc vui nhất. Em có thêm rất nhiều bạn bè. Cô giáo chủ nhiệm lại rất vui tính và dạy rất hay. Em nhớ nhất hồi tham gia CLB nhảy Zumba và Yoga của Kevin, được giáo viên chuyên nghiệp dạy hàng tuần để nâng cao sức khoẻ, lại được gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Những hoạt động đó rất vui và bổ ích. Cảm ơn Kevin rất nhiều.”