Bạn Thái Văn Dương

Bạn Thái Văn Dương

“Mình đã có gần ba năm sống và học tập tại CHLB Đức. Những tháng đầu tiên bỡ ngỡ cho đến nay mình đã thích nghi hoàn toàn với cuộc sống ở đây, con người Đức nguyên tắc nhưng vẫn rất thân thiện và sẵn sàng giúp đỡ mình. Mình rất cảm ơn công ty AVt Education đã tạo điều kiện và cho mình cơ hội để đến với quê hương thứ hai này.”